Związek Nauczycielstwa Polskiego

Podwyżki wynagrodzeń - porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi

Plik do pobrania


O ZNP

W dniu 15 października 2005 roku w Warszawie nastąpiło zjednoczenie ruchu związkowego ZNP. Federacja ZNP Szkół Wyższych i Nauki oraz Krajowa Rada Nauki rozwiązały się i stworzyły Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
Po 22 letniej przerwie weszliśmy w drugie stulecie Związku jako jednolita organizacja. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników szkolnictwa wyższego i nauki, oświaty i wychowania. Związek posiada osobowość prawną.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest jednym z najstarszych i najbardziej zasłużonych związków pracowniczych działających w Polsce. Wielką jego troską od chwili powstania było polepszenie warunków pracy nauczycieli oraz poprawa jakości nauczania i warunków nauki polskich dzieci. Wielu wybitnych działaczy życia gospodarczego i politycznego rozpoczęło w nim swoją karierę.

W naszej Uczelni Związek zaczął działać jesienią 1947r dzięki inicjatywie i wysiłkom grona osób pod kierownictwem prof. Stefana Koeppego jako pierwszego prezesa ZNP w SGGW.
W dniu 21 listopada 2005r w SGGW obchodziliśmy setną rocznicę powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W dniu 26 listopada 2013 r w SGGW odbyło się uroczyste spotkanie z okazji wręczenia Medali z tytułu 50-letniej przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W ciągu całego roku można kierować do ZG ZNP wnioski o:

 • Przyznanie Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP. Wnioski rozpatrywane są przed każdym posiedzeniem Zarządu głównego ZNP. Wiele osób zostało odznaczonych złotą odznaką ZNP.
 • Przyznanie zapomóg z funduszu specjalnej pomocy ZG ZNP w szczególnych wypadkach losowych (po wyczerpaniu możliwości pomocy z zarządów oddziałów i okręgów). Prezydium ZG ZNP ustala corocznie maksymalną oraz minimalną wysokość zapomóg przyznawanych ze środków funduszu.
 • Przyznawanie zapomóg dla emerytów i rencistów-członków ZNP.(po wyczerpaniu możliwości pomocy z zarządów oddziałów i okręgów oraz funduszu socjalnego).Z funduszu mogą korzystać członkowie tych oddziałów ZNP, które dokonują wpłaty na konto funduszu.
 • Możliwość dofinansowania imprez kulturalno-oświatowych oraz wycieczek.
 • 15 % zniżka dla członków ZNP w ośrodkach wypoczynkowych i hotelach ZNP na terenie całej Polski.

Dorobek ZNP jest wspólnym dziełem wielu pokoleń związkowców, w tym pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Dzieje i tradycje ZNP są dla nas wszystkich powodem do dumy a zarazem wielkim zobowiązaniem. Stanowią one fundament, na którym tworzymy teraźniejszość i przyszłość Związku.

Deklaracja do pobrania


Rola ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • rozwija działalność na rzecz wszystkich pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych, emerytów i rencistów, dąży do systematycznej poprawy ich sytuacji socjalnej i materialnej, warunków pracy oraz troszczy się o ich sprawy bytowe,
 • uczestniczy w kształtowaniu postępowego oblicza edukacji,
 • współdziała w określaniu polityki w dziedzinie edukacji, planów jej rozwoju i związanych z nią nakładów materialnych i finansowych,
 • dąży do nieskrępowanego rozwoju twórczej myśli w dziedzinie edukacji narodowej, do prowadzenia badań naukowych służących postępowi społecznemu i gospodarczemu, przyczynia się do wdrażania wyników badań do praktyki,
 • szczególną troską otacza twórcze poszukiwania pracowników zmierzające do podnoszenia poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i naukowej,
 • zmierza do zapewnienia pracownikom naukowym, odpowiedniego do ich zadań wyposażenia w środki dydaktyczne, urządzenia, pomoce i sprzęt,
 • dąży do umacniania i pogłębiania zasad wychowania w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka, - umacnia poczucie odpowiedzialności, kształtuje postawy aktywnego działania w społeczności akademickiej,
 • uczestniczy w prowadzeniu działalności społeczno-oświatowej oraz popularnonaukowej dla społeczeństwa,
 • rozwija działania na rzecz umacniania solidarności i współdziałania pracowników nauki.
Zakres Obowiązków ZNP
 • ochrona praw pracowników i warunków pracy na Uczelni
 • współpraca z Działem Socjalnym w zakresie pomocy finansowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 • kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestnictwo w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zajmowanie się sytuacją emerytów i rencistów


Zostań członkiem ZNP w SGGW

Apelujemy do pracowników SGGW, którzy odczuwają potrzebę działalności społecznej dla dobra całej społeczności Uczelni o wstąpienie w szeregi ZNP w SGGW.

Jesteś pracownikiem zatrudnionym w:

 • szkole,
 • przedszkolu,
 • placówkach wychowawczych,opiekuńczych i specjalnych,
 • szkole wyższej,
 • instytucjach naukowych,
 • instutucjach współpracujących z oświatą i nauką,
 • Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego?

Zadanie jest proste: wystarczy wydrukować i wypełnić poniższą deklarację a następnie ja odesłać na adres sznp@sggw.pl lub dostarczyć ją do sekretariatu ZNP, prawa podkówka pok.26.

Deklaracja do pobrania


Nowe legitymacje

Nowe legitymacje członków ZNP

Została wprowadzona nowa legitymacja dla członków Związku przypominająca wyglądem dowód osobisty. Jest ona nowoczesna, wygodna i poręczna, bez problemu mieści się w portfelu.

Osoby zainteresowane wymianą legitymacji ZNP mogą skorzystać z elektronicznego formularza deklaracji dostępnego poniżej.
Wypełnioną deklarację należy zatwierdzić, wydrukować i po potwierdzeniu przynależności przez prezesa oddziału, przesłać pocztą do ZNP SGGW lub Dostarczyć do siedziby ZNP prawa podkówka p.26.

Deklaracja do pobrania

Więcej informacji o nowej legitymacji można uzyskać pod numerem telefonu: 22 59-313-314.


Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprasza na wycieczkę do Złotej Pragi

Zarząd ZNP zaprasza pracowników SGGW i ich rodziny na wycieczkę w dniach 19-21 czerwca 2014 r (3dni). Koszt: 765 PLN/osoba.
Zapisy i informacje w sekretariacie ZNP, prawa podkówka p. 26, tel. 59 313 14. lub mail: sznp@sggw.pl. Termin zgłoszeń od 30 kwietnia 2014r. do 16 maja 2014r.

Dzień 1. Wyjazd z Polski
Wyjazd z Warszawy wcześnie rano. Przejazd do Pragi, następnie zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Dzień 2.
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta min. Hradczany: Zamek praski, katedra Św. Wita, Pałac Królewski, Złota Uliczka, Loreta, Strahovski klasztor. Mala Strana: kościół Św. Mikołaja, Wyspa Kampa, Most Karola, kościół Marii Panny Zwycięskiej z cudowną figurką Praskiego Dzieciątka Jezus.
Obiad w jednej z regionalnych restauracji(fakultatywnie) lub czas wolny. Póżnym wieczorem przejazd do centrum wystawowego Vystaviste ze słynną Fontanna Krizikova na spektakl „Światło i Dźwięk”(fakultatywnie).Powrót do hotelu i nocleg.

Dzień 3.
Śniadanie.
Dalsze zwiedzanie miasta (komunikacją miejską) z pilotem: Plac Wacława, spacer po rynku Starego Miasta, oglądanie Parlamentu, Muzeum Narodowego, ratusza staromiejskiego z zegarem „Orloj”, Kościoła Tyńskiego, pomnika Jana Husa, dzielnica żydowska. Po południu 2-g rejs statkiem po Wełtawie z obiadem (fakultatywnie). W godzinach popołudniowych objazd w kierunku granicy.
Powrót do Warszawy w późnych godzinach popołudniowych.

Istnieje możliwość dofinansowania kosztów podróży w wysokości 400zł/os, z funduszu socjalnego.

Serdecznie zapraszamy!

Broszura - Złota Praga, 3 dni

Galeria zdjęć z wycieczki


Karta Klubu Nauczyciela

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w SGGW do Sekretariatu ZNP po formularz zgłoszeniowy Klubu Nauczyciela w celu wyrobienia darmowej Karty Klubu Nauczyciela.

Zgłoszeń można dokonywać także poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.nau.pl

Karta Klubu Nauczyciela upoważnia do zniżek na usługi kulinarne, usługi rozrywkowe, zakupy, usługi sportowe i wiele innych w wybranych punktach na terenie całego kraju.

Klub Nauczyciela powstał z myślą o pracownikach oświaty, którzy korzystają z ubezpieczenia grupowego Edukacja 2008, Edukacja 2011.

Przepustką do uzyskania zniżek jest wydawana bezpłatnie Karta Klubu Nauczyciela. Karta upoważnia również do skorzystania ze zniżki przy ubezpieczeniu samochodu bądź domu z NAU. Jest to dodatkowa zniżka do już atrakcyjnej ceny ubezpieczeń wynegocjowanych specjalnie dla pracowników oświaty.

Zniżki z Kartą Klubu Nauczyciela do pobrania


Prezydium

Związek Nauczycielstwa Polskiego przy SGGW w Warszawie, kadencja 2014-2018.

PREZES: Pani dr Mieczysława Flachowa
V-PREZES: Pan prof. dr hab. Zdzisław Gajewski
Sekretarz: Pani inż. Anna Chmielewska
Skarbnik: mgr inż. Anna Dyniec

Członkowie:
Pani dr hab. Wiesława Nowacka
Pani mgr Małgorzata Resztak


Sprawy bieżące

W dniu 27 sierpnia 2014r. delegacja ZNP odwiedziła najstarszego członka (swoich szeregów) emerytowanego Pana prof. dr hab. Romana Moraczewskiego, który obchodził swoje 91 urodziny.

Na uroczystym spotkaniu seniorowi złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia.


W dniu 18 września 2014r. delegacja ZNP uczestniczyła w jubileuszu 70-lecia prof. dr hab. inż. Czesława Waszkiewicza.

Podczas Konferencji Naukowej „Inżynieria rolnicza w Polsce na przełomie wieków”- złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyliśmy list gratulacyjny.


Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprasza na spektakl „DOZORCA” do Teatru Narodowego

ZNP zaprasza Seniorów SGGW oraz osoby towarzyszące na spektakl „Dozorca” 25 października 2014r g.19:30

Na jedną legitymację emeryta przysługują dwa bilety w cenie promocyjnej 35 PLN/osoba.

Zapisy i informacje w sekretariacie ZNP, prawa podkówka p. 26, tel. 59 313 14. lub mail: sznp@sggw.pl Liczba miejsc ograniczona.

Dozorca
Trzej mężczyźni + jedna przestrzeń = stan zagrożenia. Klasyczną sztukę Harolda Pintera reżyseruje Piotr Cieślak, w roli tytułowej Janusz Gajos.
Do domu dwóch samotnych braci przychodzi włóczęga – i robi się niebezpiecznie. W psychologicznej rozgrywce siłę stanowią słowa, ale także podteksty i przemilczenia. W tej zaprawionej komizmem katastrofie dominują ludzkie słabości: egoizm, podłość, niegodziwości, których celem jest zapanowanie nad drugim. Władza, po prostu.
reżyseria: Piotr Cieślak
scenografia: Anna Tomczyńska
światło: Adam Palenta
opracowanie dźwiękowe: Maria Olszewska
konsultacje ruchu scenicznego: Jarosław Staniek

Występują:
Karol Pocheć
Oskar Hamerski
Janusz Gajos

Serdecznie zapraszamy


Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprasza na spektakl „Królowa Margot” do Teatru Narodowego

ZNP zaprasza Seniorów SGGW oraz osoby towarzyszące na spektakl „Królowa Margot” 12 października 2014r g.19:00

Na jedną legitymację emeryta przysługują dwa bilety w cenie promocyjnej 35 PLN/osoba.

Zapisy i informacje w sekretariacie ZNP, prawa podkówka p. 26, tel. 59 313 14. lub mail: sznp@sggw.pl Liczba miejsc ograniczona.

Królowa Margot
Rządzenie to krwawa namiętność. Słynną powieść Alexandre’a Dumasa reżyseruje Grzegorz Wiśniewski.Francja, koniec XVI wieku. Królewskie małżeństwo ma zażegnać religijne spory, ale w sześć dni później, w imię Boga, ulicami Paryża leje się krew. Na paryskim dworze, wśród zawiedzionych uczuć, manii i pożądań, intryg i politycznych rozgrywek, dramaty osobiste splatają się z dziejowymi. Przez salę Bogusławskiego przetacza się wielka Historia.
reżyseria: Grzegorz Wiśniewski
scenografia: Barbara Hanicka
reżyseria światła i projekcje wideo: Wojciech Puś
współpraca dramaturgiczna: Jakub Roszkowski
opracowanie muzyczne: Rafał Kowalczyk

Występują m.in.:
Danuta Stenka
Wiktoria Gorodeckaja
Marcin Hycnar

Serdecznie zapraszamy


Bony Świąteczne dla dzieci

Uprzejmie informujemy, że będą przyznawane bony dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Otrzymują je dzieci (Członków ZNP) urodzone w latach 1996 – 2013 r.(od 0-18 l)

Uprzejmie prosimy o wypełnienie wniosku, z uwzględnieniem imienia i nazwiska oraz daty urodzenia uprawnionego dziecka.

Druki prosimy dostarczyć do Sekretariatu ZNP od dnia 3 listopada do 28 listopada 2014 r., Prawa Podkówka, pok. 26. tel 59-313-14: sznp@sggw.pl

Wniosek do pobrania


Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. 22 59 31314
e-mail: sznp@sggw.pl
PREZES
dr Mieczysława Flachowa
tel. 22 59 31314, 22 59 35535
V-PREZES
prof. dr hab. Zdzisław Gajewski
tel. 22 59 36185
Sekretarz
inż.Anna Chmielewska
tel. 22 59 36057
Skarbnik
mgr inż. Anna Dyniec
tel. 22 59 37351
Sekretariat
mgr inż. Sylwia Retkiewicz
tel. 22 59 31314